Lakáshitel adókedvezmény 2011

2010-re a személyi kedvezmény, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári, valamint nyugdíj-előtakarékossági befizetésekhez kapcsolódó kedvezmény, az őstermelői kedvezmény és a családi kedvezmény maradt a jövedelemadó kedvezmények közül. (a már megszűnt lakáshitel adókedvezménye áthúzódóan még érvényesíthető) Ezek közül a családi kedvezmény és az őstermelői kedvezmény érvényesítéséhez nem kifizetői igazolás, hanem egyéb iratok, illetve számlák szükségesek. A kedvezményre jogosító igazolásokat legkésőbb február 15-ig kell kiadni.

Kifizetői kötelezettségek

Azok a szervezetek, amelyeknek igazolása alapján szja kedvezmény vehető igénybe, az erre szolgáló igazolást legkésőbb 2011. február 15-éig kötelesek kiadni a jogosultnak. Az igazolásokat azonban csak akkor lehet kiállítani, ha az adózó közölte az adóazonosító jelét. Az igazolások helyes kiállításához az adóhatóság mintákat készített, amelyek az adóhatósági tájékoztató mellékleteiben megtekinthetők.

Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye

A lakáscélú hitel kedvezménye 2007. január elsejével megszűnt ugyan, de azokra a hitelekre változatlanul alkalmazni lehet, amelyeknél 2007. január 1. előtt megkezdődött a hiteltörlesztés.
Ezen a címen csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan, egy hitelszerződés adósaként, vagy adóstársaként, legfeljebb az adóévben 120.000 Ft vonható le.

Az igazolást szerződésenként, minden érintettnek ki kell adni, azaz például három adóstárs esetén három igazolást kell kiadni. A kedvezményt az adós vagy az adóstársa érvényesítheti, megosztási lehetőség nélkül. A kedvezmény érvényesítésének időbeli korlátja is van.
Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében (legkésőbb a 2007. január 1-je
előtt megkezdett törlesztés esetén) és az azt követő 4 adóévben érvényesíthető.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja‑törvény) 2010. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint az állami adóhatóság nem rendszeresít adóelőleg‑nyilatkozatokat. Az adóelőleg-nyilatkozatok bármilyen írásos formában megtehetőek, ugyanakkor segítségképpen és iránymutatásként a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez az állami adóhatóság az alábbi adóelőleg‑nyilatkozat mintákat készítette el. A nyilatkozat minták tehát nem kötelezően alkalmazandók, illetve azok mind tartalmukban, mind formájukban szabadon módosíthatóak. Így például az adójóváírásról és a személyi kedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozat akár egy nyilatkozatba is foglalható.

Javasoljuk, hogy a kifizetők és a munkáltatók a magánszemélyek számára csak azon nyilatkozatokat adják át, amelyek a nyilatkozatot tevő magánszemélyek adókötelezettsége szempontjából relevánsak.

Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét arra, hogy az szja-törvény kötelezi a kifizetőt, a munkáltatót arra, hogy a kifizetést megelőzően tájékoztassa a magánszemélyt az adóelőleg-nyilatkozat megtételének lehetőségéről, valamint a nyilatkozat megtételének vagy mellőzésének adójogi következményeiről.

Forrás: http://www.apeh.hu/bevallasok/adatlap/adoeloleg_2011.html