Lakáshitel bárlistásoknak

A BAR lista = Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer rövidítve BAR a BISZ Rt. által üzemeltetett adós adatbázis régi neve. Jelenleg Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) néven fut, de a köztudatba már csak BAR lista marad, ha az adós rendszerről lesz valahol szó. A rendszer minden Magyarországon hitelezéssel és/vagy készpénz-helyettesítő termékek forgalmazásával foglalkozó pénzügyi intézmény tagja, így biztosítva, hogy az adatbázis minden lekérési eseménynél valós értékeket adjon.

A rendszer 2 részből áll az egyik a vállalkozók, másik pedig a lakossági rész adatbázisa. A lakossági rész tartalmazza minden természetes személy adatát, aki a pénzügyi intézményekkel kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződését vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználására irányuló szerződését a Hpt.-ben meghatározott módon megszegte.

Az ügyfelek azonosítása természetes azonosítóik alapján történik: családi név, utónév, születési dátum, születési hely, anyja neve. Mivel házasságkötéskor az ügyfél neve megváltozhat, mindenképpen a születéskori családi és utónevet kell használni. A rendszerben kiegészítő adatként szerepel az ügyfél házasságkötés utáni neve, állampolgársága, személyi igazolványának, valamint az útlevelének a száma.A lakossági hitelmulasztás nyilvántartása (Mulasztásnyilvántartó alrendszer, negatív listás adatbázis)

Mit tartanak nyilván?
A BAR-t kezelő adatközpont az adatnyilvántartás során az ügyfél személy- és lakcím azonosító adatait,
a kölcsönszerződés típusát, számát, megkötésének és lejáratának időpontját, a hitel, lakáshitel és a fennálló tartozás összegét teszi fel a listára.

A rendszer zárt, Internetről nem lehet hozzáférni, a BISZ Zrt. székhelyén van a központi rendszer, amihez a felhasználók egy telepített interfész segítségével kapcsolódnak. Jelszó van és az adatokat kizárólag az adatgazdák (akik rögzítették) módosíthatják, minden változást 5 munkanap alatt rögzíteniük kell.

A bankok gyakorlata a következő: aktív bárossal nem állnak szóba, passzív bárost jövedelem alapú személyi hitelkérelemkor szinte mindig elutasítják, ingatlanfedezetes lakáshitel kérelemkor egy jó adóstárssal együtt esetleg elfogadják a hitelkérelmét.

A rendszer azokat a természetes személyeket (hiteladósokat) és mulasztásaikat tartja nyilván, akik a pénzügyi intézményekkel kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek 90 napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tettek eleget.

Hogyan tudhatom meg leggyorsabban, hogy szerepelek-e a BAR listán?
1.Alanyi jogon évente 1 alkalommal, ingyen lekérdezhető a számlavezető banknál, viszont rendkívül lassú
2. Fel kell keresni egy megfelelő műszaki eszközöket forgalmazó nagyobb üzlethálózatot, és vásárolni kell náluk valamit hitelre. Ha megadják értelemszerűen nem vagyunk BAR listások. Természetesen ha nem adják meg, akkor a listán vagyunk, ilyenkor ki kell deríteni számlavezető bankunknál, hogy melyik pénzintézet rakott fel minket és Aktív vagy Passzív listások vagyunk-e.

Milyen módozatban lehetséges a hitel BAR listásoknak konstrukciónk?
Első körben Önnek rendelkeznie kell egy megfelelő tehermentes vagy maximum 60%-ban ( csak Budapesten vidéken a maximum 45-50% ) terhelt önállóan forgalomképes ingatlannal. Ezen túl a hitel igényelhető jövedelem igazolásos, vagy a nélküli konstrukcióban, de az első módozatnál a hitel havi törlesztő részlete kedvezőbb lehet. Ezen kívül a betöltött 18 éves kor a BAR hitel kihelyezésének alapfeltétele.

Mi a különbség a passzív és az aktív BAR lista között?
Az aktív BAR lista új nevén KHR lista azt a tényt rögzíti, hogy Ön egy hitelintézetnek tartozik egy meghatározott összeggel. Ez a tartozás nem évül el, és addig míg nem rendezi, addig Ön aktív BAR listás marad

A passzív BAR lista egy olyan megfizetett tartozás, amivel Ön valamelyik pénzintézetnek tartozott, de ezt a tartozást megfizette. A rendszer a kifizetés után még 5 éven keresztül a listán tartja mint tartozást rendező ügyfelet. Mindkét esetben aktív BAR lista, passzív BAR lista a hagyományos kereskedelmi alapú hitelekhez képest eltérő hitelügyintézést kíván meg.

Hitelkiváltásra is jó a BAR lista hitel?
Ha a klasszikus értelemben vesszük, akkor a magasabb havi költségek miatt nem ez a követendő hitel forma, de ha bajban vagyunk, és nincs más mód hiteleink rendezésének, akkor az ingatlan piaci értékének 50%-ig, egyes esetekben ( Budapest, Megyei jogú városok ) elérhető a maximális 70-80%-os finanszírozási hányad.

Ez a konstrukció, ha ingatlanunk nem túlterhelt, akkor megadja a lehetőséget hogy minden hitelünket, azt is amivel BAR listára kerültünk, ki tudjuk fizetni. Ha ez megtörtént, már egy megfelelő kereskedelmi banknál, Önt mint passzív BAR listás megfinanszírozható.

Magyarországi kereskedelmi bankok lakáshitelei
Passzív BAR-os ügyfelek esetén akkor igényelhető lakáshitel, ha a passzív BAR státusz legalább 6 hónapja fennáll.

Osztrák hitelek
Osztrák bankok többsége általában nem vizsgálja a magyar BAR listát, ezért azok is igényelhetnek lakáshitelt, akiket magyar bankok már elutasítottak. Természetesen, ez is egy jelzáloghitel, ezért szükséges egy forgalomképes (lehetőleg Budapesten vagy megyeszékhelyen levő) ingatlanfedezet – akár lehet a megvásárolandó is, és szükséges a hitelképesség.