A THM fogalma

THM – Teljes hiteldíjmutató

A teljes hiteldíj mutató vagy THM egy olyan egységes, minden hitelező által kötelezően használt mutató, amelyből kiderül, hogy az adott hitel felvétele után az adósnak egy év alatt a tőkén túl mekkora összeget kell visszafizetnie. Magyarországon 1997-ben vezette be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a betétesek védelmében. Törvény kötelezi a bankokat arra,  hogy a fogyasztók érdekeit védve, közzé kell tenniük a „termékeik” teljes hiteldíj mutatóját. Különösen a hosszútávú lakáshitel felvételnél tájékozódjunk alaposan !

A THM, az EBKM és az EHM a 41/1997. (III. 5.) és a 304/2007.
(XI. 14.) Kormányrendeletek által előírt mutatószámok, melyeket minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. Céljuk a különböző pénzintézetek által kínált szolgáltatások feltételeinek összehasonlíthatóvá tétele.

Ennek a mutatónak tartalmaznia kell a kamatokat és a kezelési költségeket is. Értékét mindig kamatos kamatozással kell számítani. A THM kiszámításánál a járulékos tételeket is bele kell számítani a pénzáramlásokba (költség, jutalék, díj).

2010 június 11-től megváltozott a THM számításának szabálya, így a kamatokon, a költségeken és az adókon túl tartalmazni fogja az értékbecslés, a helyszíni szemle, az ingatlan nyilvántartási eljárás, a számlavezetés, a biztosítás és a garancia díját is. Értelemszerűen minél alacsonyabb a THM, annál kedvezőbb a fizetendő teljes hiteldíj.

Mit tartalmaz a THM – Teljes hiteldíjmutató :

– a kamatot
– a kezelési költséget
– a hitelbírálati díjat
– az értékbecslési díjat
– lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját
– a hitelközvetítőnek fizetendő díjat
– az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját
– a számlavezetés és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, amennyiben a számla vezetését a hitelező előírja,
– biztosítási és garancia díját, amennyiben a jelzáloghitelhez vagyonbiztosítás szükséges.

Mit nem tartalmaz a THM – Teljes hiteldíjmutató

– a késedelmi kamatot,
– a hitel futamideje meghosszabbításának (prolongálás) költségét,
– az egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,
– a közjegyzői díjat,
– kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett – a vételáron felüli – díjat, függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint
– a számlavezetés és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, ha a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették.

Ez a PSZAF. irányadó állásfoglalása. A THM számítás új módszerét a pénzügyi felügyelet fogja vizsgálni, és szabálytalanság esetén súlyos büntetést kiszabni azon hitelt folyósító szervezetekre akik nem tartják be.