Lakáshitel fogalomtár

Lakáshitel fogalomtár

ADÓKEDVEZMÉNY
A magánszemély abban az esetben jogosult a lakáscélú hitellel összefüggő adókedvezmény érvényesítésére, ha az általa a lakáscélú kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel/hitelek összege a 15 millió, illetőleg a 10 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg. További részletek a lakáscélú hitelek adókedvezményéről. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 38. §-a értelmében a lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó kedvezmény az adóévben a hitelintézet által igazoltan megfizetett törlesztő részletek összege alapján érvényesíthető, amely a tőke, a kamat és a járulékos költségek alapján kerül meghatározásra. Mi minősül járulékos költségnek: Járulékos költségelemek az SZJA szerint

ADÓSNYILVÁNTARTÁS
A bankok a késedelmesen fizető rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer=BAR). A késedelem kritériuma, ha az adós min. 3 hónapig nem fizeti a törlesztését, illetve a ki nem fizetett tartozás meghaladja a mindenkori minimálbér összegét. Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha a hitel törlesztésétől számítva 5 év eltelt. A kezesek akkor kerülnek be a nyilvántartásba, ha a bank felszólította őket az adós helyetti fizetésre és ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget.

ALBETÉTESÍTÉS
Az a földhivatali eljárás, amelynek során a társasház felépítését követően az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti „alszámot” kapnak.

ADÓSNYILVÁNTARTÁS
A bankok a késedelmesen fizető rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Központi Hitelinformációs Rendszer=KHR, korábban BAR). A késedelem kritériuma, ha az adós min. 3 hónapig nem fizeti a törlesztését, illetve a ki nem fizetett tartozás meghaladja a mindenkori minimálbér összegét. Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha a hitel törlesztésétől számítva 5 év eltelt. A kezesek akkor kerülnek be a nyilvántartásba, ha a bank felszólította őket az adós helyetti fizetésre és ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget.

ÁRFOLYAMKOCKÁZAT
A deviza forintban kifejezett árfolyamának változásában rejlő kockázat. Az adott deviza árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a devizahitelek törlesztőrészleteinek mértéke gyakran és jelentős mértékben is változhat. A forint erősödése a törlesztőrészletek csökkenését, a forint gyengülése a törlesztő részletek növekedését vonja maga után.

BAR LISTA
A BISZ Zrt. által üzemeltetett Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer az ún. BAR-lista (”bár”-ként ejtjük ki), újabb nevén KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer). Több, mint 100 intézmény, főleg bankok, pénzintézetek, takarékszövetkezetek töltik fel az adatokat a rendszerbe. Azon magánszemélyek (illetőleg készfizető kezesek) adatai kerülnek fel, akik:

– tartozása meghaladja a 90 napot és a mindenkori minimálbér havi összegét
– kártyavisszaélést követtek el
– bizonyíthatóan valótlan adatokkal próbáltak hitelt felvenni

BIRTOKBA ADÁS
Lakásvásárlás esetén általában a teljes vételár kiegyenlítésének idõpontjával azonos idõpontban kerül sor a lakás birtokba adására.

Fontos figyelni arra, hogy a birtokba adáskor az eladónak nem lehet közüzemi díj tartozása, társasház esetén pedig közös költség hátraléka. A lakásból az eladónak ki kell jelentkeznie az önkormányzatnál, ott senki más sem maradhat bejelentve. A vevŐ a birtokbavételtől kezdve jogosult arra, hogy az ingatlant használhassa, viszont a lakás terheinek viselése (közüzemi díjak, közös költség stb.) is az õ feladata lesz ezentúl.

DEVIZAHITEL
Olyan hitel típus, amelynek a nyilvántartása valamilyen külföldi devizában történik. Milyen kockázatai vannak? Bankfelügyelet tájékoztatója a devizahitelek kockázatáról. Forint vagy devizahitel? BankWeb devizahitel aloldala

EGYENLETES TÖRLESZTÉS (Annuitás)
A futamidő során minden hónapban ugyanakkora a törlesztőrészlet. Változó kamatozású hiteleknél a kamatláb módosulása miatt lehet eltérés az egyes törlesztési időszakok összegei között.

ELŐTÖRLESZTÉS
A Ptk. megengedi, hogy a hitelfelvevők minden külön díjazás nélkül a futamidő alatt bármikor visszafizessék az általuk felvett hitel hátralékos tőkerészét. A jelzáloghiteleknél viszont a hitelek és a jelzáloglevelek futamidejének szinkronban kell lenniük, ezért csak a jelzálogbank hozzájárulásával ? rendszerint meghatározott idő leteltével és különdíj felszámolásával ? fizetheti vissza az adós korábban a kölcsönt.

ELSŐ RANGHELYŰ ZÁLOGJOG
Az ingatlan-nyilvántartásban az iratok (pl. bankkal kötött kölcsön- és jelzálog-szerződés) földhivatalba való benyújtásának sorrendjében kerülnek bejegyzésre a zálogjogok.

Ennek a sorrendnek (ún. ranghely) azért van jelentősége, mert ezen rangsornak megfelelően jutnak a zálogjogosultak (lakáshitel esetén a bankok) az ingatlan értékesítését követően a pénzükhöz abban az esetben, ha az adós ügyfél nem fizeti meg a tartozását. Ez az oka annak, hogy a bankok többnyire tehermentes (amin pl. nincs zálogjog bejegyezve) ingatlant fogadnak csak el az általuk nyújtott hitelek fedezetéül.

EMELETRÁÉPÍTÉS
Meglévő épület – belső falsíkon mért legalább 1,90 métert elérő – épületmagasítással járó, függőleges irányú bővítése új építményszint létesítése érdekében.

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG
Építési költség a következő helyen felsorolt kiadásoknak ténylegesen megfizetett, lakásra jutó hányada Építési költség összetevői

ÉLETKOR
A szocpol szempontjából fontos fogalom. A házaspárok mellett megjelentek az élettársak és a gyermeküket egyedül nevelő személyek (szülők) is, mint lehetséges igénylők.
Megelőlegezett szocpol:40 év alatti házaspárok
Otthonteremtési támogatás: 35 év alatti gyermekes házaspár, élettárs, gyermekét egyedül nevelő szülő
Fészekrakó Program – félszocpol: 35 év alatti házaspár, élettárs, gyermekét egyedül nevelő szülő
Fészekrakó hitelhez állami kezesség: 35 év alatti házaspár, élettárs, gyermekét egyedül nevelő szülő

FÉLSZOCPOL
Egy vissza nem térítendő állami támogatás, melyet lakásbővítéshez, esetenként használt lakás vásárláshoz lehet igénybe venni szigorú feltételek mellett. A félszocpol elnevezése abból ered, hogy összege a szocpol összegének a fele.

FEDEZETI INGATLAN
A hitel fedezetéül csak Magyarország területén található, terheletlen, rendezett tulajdoni lappal rendelkező, önállóan forgalomképes, jelenlegi állapotában is rendeltetésszerű használatra alkalmas, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakóingatlan (családi ház vagy lakás), hétvégi ház, garázs, üzlethelyiség, iroda, építés alatt álló ingatlan, illetve építési telek fogadható el. A fedezetül felajánlott ingatlan(ok) tulajdoni lapján a tulajdonos(ok) bejegyzett tulajdonjogának kell szerepelnie, illetve lakás/ház vásárlása esetén az ügyfél tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelme szerepelhet széljegyként. Állami kezességvállalás a közszféra alkalmazottainak (tanároknak, önkormányzati, egészségügyi, igazságügyi dolgozóknak, stb.) A kedvezményre az jogosult, aki legalább három éve már közalkalmazottként dolgozik. A garanciavállalás a kamattámogatott hitel jelzáloggal nem biztosított részére szól és azért a hitelfelvevőnek – amíg közalkalmazott – nem kell garanciadíjat fizetnie. A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor is megmarad az állami garancia, ám akkor már meg kell fizetni a garanciadíjat. Jogosultak: akik nem rendelkeznek lakással, és vidéken 8, a fővárosban vagy megyei jogú városokban 12 millió forintosnál nem drágább lakást akarnak vásárolni.

Fiatalok lakáskölcsönéhez kezességvállalás (Fészekrakó program) A lakáscélú hitelfelvételt kísérő állami garanciavállalás megteremtésének köszönhetően már tíz százalékos önerővel is lehet lakást vásárolni. A 10-20%-os önerő biztosításához más lakástámogatás is felhasználható (pl.: lakásépítési kedvezmény, munkáltatói támogatás, önkormányzati támogatás). Az állami kezességvállalás a lakás hitelfedezeti értékével nem fedezett kölcsönrészre történik. Igényelhetik: lakással nem rendelkező 30 év alatti házastársak, élettársak, gyermeket egyedül nevelő személyek. Feltétel, hogy a lakás vételára vagy építési költsége nem haladhatja meg: Budapesten és megyei jogú városokban használt lakás esetén a 12 millió forint-ot, új lakás esetén a 15 millió forint-ot, (telekár nélkül). Vidéken használt lakás esetén a 8 millió forint-ot, új lakás esetén a 12 millió forint-ot.

A nyújtott kölcsön nem haladhatja meg a lakás vételárának 90%-át. A támogatás mértéke a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-t meghaladó kölcsönrészre. Az igényléshez a hitelcélt és a hitelképességet igazolni kell, a családi állapotról pedig nyilatkozni szükséges. Fiatalok Otthonteremtési Támogatása 35 év alatti, gyermeket nevelő házaspárok, élettársak és gyermeket egyedül nevelők a fél szocpolt már használt lakás vásárlására is felhasználhatják, a szocpolhoz hasonlóan vissza nem térítendő támogatásként. A fél szocpolra azok jogosultak, akik nem rendelkeznek lakással, és vidéken 8, a fővárosban vagy megyei jogú városokban 12 millió forintosnál nem drágább lakást akarnak vásárolni. A szocpol növekedésének köszönhetően emelkedett a fél szocpol támogatás mértéke is, egygyermekes családok 450 000, a kétgyermekesek 1 200 000, a háromgyermekesek 1 900 000, míg a négygyermekes családok 2 300 000 forintnyi támogatást kapnak lakáscéljaik megvalósításához.

FEDEZETÉRTÉKELÉSI/VAGYONÉRTÉKELÉSI DÍJ
A hitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékének megállapítása érdekében egy szakértő részére fizetett díjtétel.

FOGLALÓ
Az ingatlanok adásvétele során biztosítékául szolgál, célja, hogy komolyan vegye a tervezett ügyletet mindkét fél. Ha a vevő később eláll a szerződéstől, akkor elveszíti a foglalót. Ha az eladó áll el a szerződéstől, akkor a foglaló dupláját kell visszafizetnie.

FÉSZEKRAKÓ PROGRAM
Fiatalok lakáshoz jutását segítő támogatási rendszer.

FUTAMIDŐ
Futamidőnek nevezzük a hitel felvétele és a lejárata közötti időtartamot. Három különböző futamidejű hitelt különböztetünk meg. Rövid lejáratú az 1 éven belüli, közép lejáratú az 1-5 év közötti, míg az 5 éven túli hitelt hosszú lejáratúnak nevezzük.

HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY
A használatbavételi engedély az építésügyi hatóság által kiadott engedély. A használatbavételi engedély azt tanúsítja, hogy az eladott építmény megfelel az építési és egyéb engedélyezési terveknek, valamint rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A használatbavételi engedély hiányában az építményt használni nem szabad.

HASZNÁLT LAKÁS
Használt lakás az a lakóegység, amely a lakhatás feltételeinek – a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint – megfelel, rendelkezik használatbavételi engedéllyel vagy fennmaradási engedéllyel, de nem minősül új lakásnak.

HASZONÉLVEZETI JOG
A haszonélvezeti jog jogosultja más személy tulajdonában lévő ingatlanát birtokolhatja, használhatja, valamint hasznosíthatja. Az egyik leggyakoribb fajtája a haszonélvezeti jognak az özvegyi jog, amikor is a túlélő házastárs jut haszonélvezethez, míg a tulajdonjogot a leszármazottak (az elhunyt gyermekei) öröklik meg, a másik leggyakoribb fajtája a haszonélvezeti jognak az az eset, amikor úgy ajándékoznak családtagok egymásnak ingatlant, hogy az ajándékozó haszonélvezetet biztosít magának az ingatlanon.

HITELBÍRÁLATI DÍJ
A hitel elbírálásáért a bank által, a hitel százalékában megállapított egyszeri díj. Vannak esetek, amikor csak pozitív hitelbírálat esetén kell megfizetni.

HITELBÍRÁLATI IDŐ
A hitelkérelemhez szükséges dokumentumok benyújtásától a hitelbírálatig fennálló idő.

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉK
Az ingatlan vagyonértékelése során a bank számára megállapított érték. A forgalmi értéknél alacsonyabb összeg, amelyet úgy határoznak meg, hogy ha azonnal (3 hónapon belül) el kell adni az ingatlant, akkor is megkapja érte a bank ezt az összeget. Általában a forgalmi érték 70-90 %-a.

HITELFEDEZETI ÉRTÉK
A hitelbiztosítéki érték kb. 60 százaléka, ekkora értékig terhelhető hitellel az adott ingatlan. Ez általában ugyan az, mint a forgalmi érték 50 %-a.

INGATLANHITEL/JELZÁLOGHITEL
Ingatlan fedezet mellett nyújtott hitel. Jellemzően jelzáloghitel, amikor az adós hitelképességi vizsgálata mellett nagyobb hangsúlyt kap az ingatlan értéke.

JELZÁLOGHITEL
Jelzálog fedezettel folyósított hitel. Lásd ingatlanhitel. A hitelfelvevő a kölcsönt az ingatlanra, mint fedezetre kapja, jövedelmétől függetlenül. Az ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyez be. A hitel általában lehet lakáscélú (pl. vétel, bővítés) vagy szabad-felhasználású.

JELZÁLOGJOG
Ingatlan, többnyire hitelfedezetként történő biztosítékul adása. Az ingatlant továbbra is a zálogba adó tulajdonos használhatja, azonban a zálogjog tényét a földhivatali nyilvántartásba bejegyzik. A tulajdonos a zálogjogosult hozzájárulása nélkül a használaton kívül mást nem tehet az ingatlannal.

KAMATPERIÓDUS
A hitel feltételei közül annak meghatározása, hogy milyen időintervallumonként változhat a kamat mértéke. Adott perióduson belül változatlan a kamatláb.

KAMATTÁMOGATÁSOK
Az állam a lakásvásárlókat/építtetőket bizonyos feltételekhez kötött módon támogatja a lakásvásárlásban/építésben. A következő kamattámogatási formák léteznek: jelzáloglevelek kamattámogatása, és a kiegészítő kamattámogatás, kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakás építéséhez, lakóház-felújítási és vízvezeték szerelési támogatást.

KAMATTÁMOGATÁSOS HITEL
Olyan hitel, melynél általában az állam vagy valamely költségvetési szerv a hitelfelvevő által fizetett kamatok egy részét megtéríti (közvetlenül a hitelnyújtónak) és így az adós által fizetett kamat alacsonyabb lesz. Lakáshiteleknél a jelzáloglevelek kamattámogatása és a kiegészítő kamattámogatás mellett folyósított hitel vehető igénybe.

KÉSEDELMI KAMAT
A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított büntető kamat-többlet.

KÉSZFIZETŐI KEZESSÉG
Olyan kezességtípus, amelynél az adós nemfizetése esetén a hitelező bank közvetlenül a kezeshez fordulhat a hitel törlesztése érdekében.

KEZELÉSI KÖLTSÉG
A hitel megítélése után, a banknak felszámított költség, amely lehet egyszeri és folyamatos is. Egyes bankok adminisztrációs díjnak is hívják.

KEZES
Ha a bank kevésnek tartja a biztosítékul felajánlott ingatlant és a felvevő(k) hitelképességét, akkor rendszerint kezes bevonását is kérheti a hitelügyletbe. A bankok készfizetői kezesség kikötését kérik (lásd feljebb), ez pedig olyan kötelezettség vállalása, amely a kezes további hitelképességét, kötelezettség vállalását rontja, ha később hitelt szeretne igénybe venni.

KHR-KIEGÉSZÍTŐ KAMAT
A Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott Adósok esetén a Hitelező jogosult a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott kiegészítő kamat felszámítására az ügyleti kamaton felül. Kiegészítő állami kamattámogatású jelzáloghitel Új lakást építő vagy ilyen lakást vásárló, ilyen típusú támogatásban még nem részesült házaspár, gyermekét nevelő személy. Kamat: 5,3% -tól+ kezelési költség Futamidő: maximum 35 év ( banktól függően) Támogatás időtartama: 20 év Hitel maximum összege: 15 millió forint Csak új építésű ingatlan vásárlására/építésre vonatkozik. A hiteligénylőnek egy időben több támogatott hitele nem lehet. Az ingatlan értéke – telek hányad nélkül- nem haladhatja meg a 30 millió forintot. Az igénybe vevők köre: házaspár vagy gyermeket eltartó személy. A hiteligénylés alapfeltételei az önerő megléte és az igazolható rendszeres havi jövedelem. (Az önerő a megvásárolni/építeni kívánt ingatlan minimum 30%-a lehet, vagy ennek hiányában az önerő kiegészítő ingatlanfedezettel csökkenthető vagy akár ki is váltható.)

KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK
A Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

KÖZJEGYZŐI DÍJ
A hitel vagy biztosítéki szerződés közjegyzői okiratba foglalásáért kifizetett díj. Nem része a THM-nek, de általában az ügyfél által fizetendő. További részletek: közjegyzői díjak tételes felsorolása

LAKÓSZOBA
A vonatkozó kormányrendelet szerint a lakásigény mértékének meghatározásánál a padlóburkolat jellegétől függetlenül a lakószoba fogalmába az alábbi helyiségek tartoznak:

– Félszoba: hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert.

– Szoba: hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és a hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

– Az általános követelményeknek megfelelő szellőzése és megvilágítása van (ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára/folyosóra nyílik), fűthető. Pinceszinti helyiség nem lehet.

Hasznos alapterület alatt a legalább 190 cm magas lakrészt értjük.

LÍZING
A lízingbeadó – díj fizetése – ellenében átengedi a lízingtárgy használatát a lízingbevevőnek. Két fő típusa létezik, a pénzügyi és az operatív lízing. A lízing egyre inkább használatos finanszírozási forma ingatlanok esetében is.

LAKÁSSZERZÉSI KEDVEZMÉNY
Az adóból visszajár (vagy nem kell azt megfizetni) a bevétel (vételár) azon része utáni adó, amely összeget a magánszemély saját maga vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére a bevétel megszerzésének idõpontját megelõzõ 12 hónapon vagy az azt követõ 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított.

LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁR
A lakáshozjutás elősegítése érdekében létrehozott olyan speciális hitelintézet, amely a piacinál alacsonyabb betéti kamatot fizet és annál alacsonyabbak a hitel-kamatai is. Az állam csak akkor támogatja a lakás-takarékpénztárban elhelyezett megtakarításokat, ha a hitel kamata 10 százaléknál kisebb. A gyakorlatban a betéti kamat 3, a hitel kamat pedig 6 %.

MEGELŐLEGEZŐ KÖLCSÖN (szocpol)
A lakásépítési kedvezmény megelőlegezésére szolgáló kölcsön, amely max. két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. A 40 év alatti házaspárok igényelhetik az önerő növelése érdekében. Amennyiben a gyermekek nem születnek meg 4 év (egy gyermek) vagy 8 év (két gyermek) alatt, akkor a kedvezmény kamatokkal növelt összegét piaci kamatozású hitelként havi részletekben vissza kell fizetni.

MÉLTÁNYOLHATÓ LAKÁSIGÉNY
A közvetlen támogatások (pl.mindenféle szocpol, otthonteremtési támogatás) igénybevételének egyik szigorú feltétele az, hogy figyelembe kell venni az együtt költözők száma és az ingatlan értéke alapján meghatározott feltételrendszert, amelyet a méltányolható lakásigény fogalmában foglaltak össze.

ÖNERŐ
A jelzáloghitelről szóló törvény alapján a bank legfeljebb a hitelfedezeti érték 60 %-ig nyújthat hitelt. A különbözetnek készpénzben kell rendelkezésre állnia, vagy esetleg további ingatlant kell fedezetként felajánlani a banknak. A fiatalok lakáskölcsönéhez (Fészekrakó) kapcsolódó állami kezességvállalás esetén mindössze 10 % önerő szükséges, a különbözetre az állam kezességet vállal.

SZOBA/FÉLSZOBA
A méltányolható lakásigény fogalmánál fontos a szoba pontos meghatározása. A padlóburkolat jellegétől függetlenül szoba az olyan helyiség, amelynek hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 négyzetméter. Amennyiben ennél nagyobb a helyiség, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell őket figyelembe venni. A félszoba a 6 négyzetméter feletti, de a 12 négyzetmétert nem meghaladó helyiség.

SZOCPOL
Új lakás építésére, illetve vásárlására igénybe vehető vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összegét és jogosultságát legfőképp a család által eltartott gyermekek száma, illetve a méltányolható lakásigény szabja meg. A szocpol hivatalos neve “lakásépítési kedvezmény”.

TELJES HITELDÍJ MUTATÓ (THM)
Hitelfelvétel során az ügyfelet terhelő, a banknak fizetendő összes díj, amely a felvett összeg százalékában fejezi ki a hitellel kapcsolatos összes terhet. Számítását a 41/1997. (III. 5.) kormányrendelet írja elő. A 2005.január 1-től kötelezően megadandó THM a következő költségeket tartalmazza: kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslési díj, és aki építésre veszi fel a hitelt, annál a helyszíni szemlék díja is. Néhány költséget azonban nem kell figyelembe venni a THM számításánál: a késedelmi kamat, a futamidő meghosszabbításának díja, illetve a fizetési kötelezettség megszegésével együtt járó egyéb költségek, valamint a garanciadíj és az átutalások díja.

TŐKETÖRLESZTÉS
A felvett hitelösszeg banknak történő visszafizetése. Nem tartalmazza a kamatot, amelyet a hitel használatáért fizetünk.

TÖRLESZTŐRÉSZLET
A felvett hitel után fizetendő kamat és tőketörlesztés együttes, időszakonkénti esedékességgel megállapított összege.

TÜRELMI IDŐ
A hitelfelvételtől számított azon időszak, amely alatt még nem kell a tőke törlesztését megkezdeni.

TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS
A lakás alapterületének bővítése tetőtérben, amely az eredeti tetőszerkezet elbontása nélkül helyiség(ek), helyiség¬csoport(ok) vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozását jelenti.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
A tulajdonjog fenntartása abban az esetben fordul elő, amikor az eladó a teljes vételár kifizetéséig az adásvételi szerződésben fenntartja magának a tulajdoni jogot. A tulajdonjog fenntartása azt is jelenti, hogy a vevő a teljes vételár megfizetéséig az ingatlant nem adhatja tovább új vevőnek, és természetesen nem is terhelheti meg azt, vagyis nem adhatja jelzálogba. Amennyiben a vételár kiegyenlítése megtörténik, úgy az eladónak külön okiratban kell a tulajdonjog-bejegyzéshez hozzájárulnia.

Lehetőség van arra, hogy a tulajdonjog fenntartásával történt eladás tényét az ingatlannyilvántartásba bejegyezzék. Ez annyit jelent, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára rávezetik, hogy az eladó az érintett ingatlant eladta, de tulajdonjogát a vételár hiánytalan megfizetéséig fenntartotta. Ez a bejegyzés a bankok részére is közhitelesen tanúsítja az eladás megtörténtét.

ÚJ LAKÁS
Az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan, illetőleg emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel nem családi- vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy fennmaradási engedély-köteles.

ÚJ LAKÁS (ÉRTÉKESÍTÉS SZEMPONTJÁBÓL)
Értékesítés céljára épített új lakásnak számít az is, amelyet a használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadását követően legfeljebb három évig bérlakásként hasznosítanak és első ízben történő értékesítésére ezt követően kerül sor. Az ilyen lakás vásárlója valamennyi olyan támogatást igénybe vehet, amely az új lakás vásárlására jár.

ÜGYFÉL LIMIT
A maximálisan nyújtható kölcsön nagysága melyet a hitelintézet hitelminősítés alapján határoz meg. A hitelminősítés eredménye a kölcsönfelvevők, illetve kölcsönfelvevők által bevont készfizető kezesek által igazolt jövedelemtől a kölcsönkérelemben közölt információktól függ.

ÜGYLET
A piaci működés legkisebb egysége. A jól működő piac keretében rendszeres ügyletek (tranzakciók) zajlanak.

ÜGYNÖK
A biztosító megbízottjaként tevékenykedő biztosításközvetítő. A biztosítóval létesített munkaviszony vagy megbízási szerződés alapján dolgozik. Csak az ajánlat, illetőleg a biztosítási díj átvételére jogosult, a szerződés megkötésére azonban nem! Megbízotti minőségben való károkozásáért a biztosító felelős.

ÜZLETI ETIKA
Szemlélet, gondolkodásmód, amely szerint az üzleti életben a sikeren kívül a társadalmi szerepvállalásra (például a környezettudatosságra, erkölcsös viselkedésre) is figyelmet kell fordítani. uzsorakamat
Informális kapcsolatokon keresztüli hitel- és kölcsönügyletek esetében normális körülmények között elérhető kondícióinál lényegesen magasabb kamat.

VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ
A hitelszerződés megkötésekor a szerződésben rögzítésre kerül, hogy a hitel kamatozása változó, és a hitelező jogosult a kamat mértékét kamatperiódusonként változtatni a jogszabályi előírások betartása mellett. A kamat mértékét általában a hitelintézet üzletpolitikája, valamint a a piaci kamatok változása befolyásolja.

VIRTUÁLIS KÁRTYA
Néhány bank virtuális, azaz fizikailag nem létező kártyát (kártyaszámot) ad a kizárólag interneten történő vásárlások céljára. Ez a virtuális kártyaszám az interneten kívüli, nem kívánt vásárlásoktól védi meg a kártyabirtokost. Érdemes ezt még kiegészíteni a kártyához kapcsolódó számlán lévő összeg korlátozásával is. Többfajta virtuális kártyaszám létezik, de mindegyik csak internetes vásárláshoz használható. Van olyan kártyaszám, amelyet minden vásárláshoz újra kell igényelni, ez általában SMS-szolgáltatásban vagy interneten történik. Van olyan virtuális kártyaszám, amely többszöri vásárlásra használható. A virtuális kártyaszámot a kibocsátó több formában bocsáthatja az ügyfél rendelkezésére, pl. a hagyományos bankkártyákhoz hasonló plasztiklapon (ezeken a kártyákon azonban nincs mágnescsík és PIN-kód sem tartozik hozzá), vagy papír alapú adathordozón (papírkártya stb.)

ZÁLOGJOG ALAPÍTÁS
A polgárjogról szóló 1959. évi 4. törvény szerint: zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból – törvény eltérő rendelkezése hiányában – más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít.

ZÁLOGLEVÉL
Kamatozó értékpapír, amelynek fedezetét ingatlan jelenti.

ZSIRORENDSZER
A GIRO Rt. által működtetett Bankközi Klíring Rendszer (BKR) a magyarországi hitelintézetek egymás közötti forintfizetéseit lebonyolító elektronikus elszámoló rendszer. A BKR-ben közvetlen részvételre jogosult intézmények a Klíringtagok. A hitelintézetek levelező bankon keresztül, közvetett módon is igénybe vehetik a szolgáltatást.(Közvetlenül jelenleg a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), 54 hitelintézet és a Magyar Államkincstár vesz részt a rendszerben, több száz közvetetten résztvevő hitelintézet mellett.)

★★★★★

epitesi-hitel.hu