Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

A hitelintézeti törvény előírásai a kereskedelmi bankok alapítására, működésére.
A Pénzintézeti törvényt felváltó, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényt (Hpt.) az Országgyűlés 1996 novemberében hagyta jóvá és 1997. január 1-jén lépett életbe.
A törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatásokat, illetve a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat.
Pénzügyi szolgáltatás:

A következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában, valutában:

– betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű – elfogadása,
– pénzkölcsön nyújtása,
– pénzügyi lízing,
– pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása
– készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
– kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása
– valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységes –, váltóval illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,
– pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység)
– befektetési alap letétkezelés
– letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,
– hitel referencia szolgáltatás,
– önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelés.

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás:
A következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetve devizában:

– pénzváltási tevékenység,
– az elszámolásforgalom lebonyolítását végző elektronikus átutalási rendszerek működtetése (elszámolás-forgalmi ügylet)
– pénzfeldolgozási tevékenység,
– pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon.

A felsorolt tevékenységek üzletszerűen csak engedéllyel végezhetők.
A törvény szerint pénzügyi szolgáltatást – a pénzügyi szolgáltatás kivételével – csak pénzügyi intézmény végezhet.

A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:

– kiegészítő pénzügyi szolgáltatást,
– biztosítási ügynöki, árutőzsde-ügynöki, befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet (a biztosítási, tőzsdei és az értékpapírtörvényben foglaltaknak megfelelően),
– aranykereskedelmi ügyletet, valamint
– részvénykönyv-vezetést folytathat.

Pénzügyi intézmény hitelintézet, illetve pénzügyi vállalkozás formájában működhet.

Hitelintézet:
Az a pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt, és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, valamint – a saját tőkéjét meghaladó mértékben – más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadására, továbbá – ha törvény eltérően nem rendelkezik – pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására.
A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetve hitelszövetkezet) lehet.

Bank:
Az a hitelintézet, amely betétgyűjtést (más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű – nyilvánosságtól történő elfogadását) és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását üzletszerűen végzi. Kizárólag bank kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének nyújtására.
Szakosított hitelintézet:

A rá vonatkozó külön törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult tevékenységének végzésére, azzal, hogy nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének nyújtására.
Szövetkezeti hitelintézet:

A következő tevékenységeket végezheti:
– betét gyűjtése,
– pénzkölcsön nyújtása,
– pénzügyi lízing,
– pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása,
– készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
– pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység),
– letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,
– pénzváltási tevékenység,
– valutával, devizával, váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára végzett tevékenység.

Hitelszövetkezet:
A pénzváltás kivételével csak saját tagjai körében végezheti tevékenységét.
Pénzügyi vállalkozás:

Az a pénzügyi intézmény, amely a betétgyűjtés és a pénzforgalmi szolgáltatás kivételével egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez.
A bankközi piacon pénzügyi ügynöki tevékenységet csak pénzügyi vállalkozás, kizárólagos tevékenységként végezhet.
Hitelintézetek alapítása

– Bank legalább kétmilliárd forint jegyzett tőkével alapítható.
– Szakosított hitelintézet a rá vonatkozó külön törvényi szabályozásban meghatározott jegyzett tőkével alapítható.
– Szövetkezeti hitelintézet legalább százmillió forint jegyzett tőkével alapítható.
– Pénzügyi vállalkozás legalább húszmillió forint jegyzett tőkével alapítható.

Forrás: vizsgazz.hu

Szólj hozzá!