Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

A hitelintézeti törvény előírásai a kereskedelmi bankok alapítására, működésére.
A Pénzintézeti törvényt felváltó, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényt (Hpt.) az Országgyűlés 1996 novemberében hagyta jóvá és 1997. január 1-jén lépett életbe.
A törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatásokat, illetve a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat.
Pénzügyi szolgáltatás:

A következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában, valutában:

– betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű – elfogadása,
– pénzkölcsön nyújtása,
– pénzügyi lízing,
– pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása
– készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
– kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása
– valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységes –, váltóval illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,
– pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység)
– befektetési alap letétkezelés
– letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,
– hitel referencia szolgáltatás,
– önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelés.