Lakás illetékek

2006. december 31-ével az illetékhivatalok megszűntek, s ezzel egyidejűleg az illetékhivatalok feladatainak ellátását az APEH regionális igazgatóságai vették át és végzik.

Illetékkel kapcsolatos általános tájékoztatást, jogszabály értelmezést a 40/42-42-42 kék számon, vagy az APEH internetes honlapjáról e-mailben lehet kérni. Mobilhálózatokból a kék szám: 20/33-95-888, 30/33-95-888 és 70/33-95-888. A folyamatban levő illetékügyekben az ügyiraton levő telefonszámon adnak tájékoztatást.

Az illetékügyben eljáró APEH szervezeti egységek neve és elérhetősége az alábbi:
Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékügyekkel foglalkozó szakterülete elköltözött a Hungária körúti irodaházból. Az illetékügyek intézése 2009. július 24-től a Bp. XIII. kerület, Dózsa György út 128-130. szám alatti irodaházban történik.

1. Az Igazgatóság által kiadott illetékfizetési meghagyásokkal, felhívásokkal, egyéb illetékügyi határozatokkal kapcsolatos ügyekben az ügyintézés helye az iraton feltüntetett hely (amennyiben ügyintézés helyeként az iraton a Hungária krt-i vagy a Lehel úti cím szerepel, úgy ezen ügyekben az ügyintézés helye 2009. július 24-tőlXIII. kerület, Dózsa György út 128-130). Ezen – folyamatban lévő – ügyekben a 06-1-427-3200 hívószámon érdeklődhet.
Személyes ügyfélfogadásra – kizárólag folyamatban lévő ügyekben – továbbra is telefonon egyeztetett időpontban van lehetőség.

2. Amennyiben folyószámla problémával összefüggő észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsősorban írásban jelezze a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.), vagy benyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Személyes eljárást igénylő ügyintézés esetén kérjük, hogy előzetesen egyeztessen időpontot az 501-es Fővárosi illetékek adónemmel kapcsolatban a 06-1-412-7254-es vagy a 06-1-412-7301-es telefonszámon, míg az 513-as Pest megyei illetékek adónemmel kapcsolatban a 06-1-412-7337-es vagy a 06-1-412-7223-as telefonszámon.

3. Bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása céljából felkeresheti bármelyik központi ügyfélszolgálatot, vagy kirendeltséget, vagy kérelmét benyújthatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.).

4. Illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelem (illetékbélyeg benyújtásával együtt) a központi ügyfélszolgálati irodákban, vagy postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.) nyújtható be.

5. Folyamatban lévő illeték-visszatérítési ügyekben az alábbi telefonszámokon kérhet bővebb felvilágosítást: 06-1-412-7251, vagy 06-1-412-7234.

6. A főtevékenységként gépjármű, pótkocsi forgalmazására jogosult vállalkozók, továbbá a gépjárműlízinget főtevékenységként folytató vállalkozók részére a visszterhes vagyonátruházási illetékmentességéhez szükséges határozat kiadása a Bp. XIII., Petneházy u. 6-8. szám alatti központi ügyfélszolgálati irodában történik. Az ügyintézéshez előzetes időpont egyeztetés nem szükséges.

Forrás: apeh.hu

Szólj hozzá!