Szocpol és más állami támogatások…

Körültekintően járjon el a szocpol vagy más állami támogatások igénylésekor. A szocpol felvételnél előfordulhat egy olyan buktató, hogy ha nem felel meg minden szabálynak, akkor elutasítják az igénylést. Az után az eltartott gyermek után lehet igényelni, aki együtt költözik az igénylővel, és 16. életévét még nem töltötte be, vagy ha 16 éves elmúlt, de még nem töltötte be a 25. életévét és oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. A gyermeket – a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek kivételével – az építtetővel (vásárlóval) közös háztartásban élőnek kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az építtető (vásárló) lakásában lakik.

Az a magánszemély igényelhet közvetlen állami támogatást, akinek magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra kötött lakásbérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta. A lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használt lakás. Fontos szabály, hogy ha van lakástulajdona az igénylőnek, akkor legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada lehet van egy olyan lakásban, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett, vagy a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy a lakás több mint, két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik. Azt is figyelembe kell venni, hogy közvetlen támogatást csak akkor lehet igényelni, ha a kölcsönigénylő a rendelkezésére álló anyagi eszközöket a vételár, illetve az építési költség kiegyenlítésére felhasználja. Az igénylő rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni az 5 éven belül értékesített lakás eladási árát, csökkentve az azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével.

Az eladott lakás eladási árát az adásvételi szerződés benyújtásával, az adásvétel során visszafizetésre került támogatást, illetve kölcsönt pedig az önkormányzat, munkáltató vagy a hitelintézet igazolásával kell igazolni. Ha a közvetlen állami támogatást igénylő építkezésre szeretné felhasználni a Lakásépítési Kedvezményt (szocpol), akkor az építkezés teljes költségvetésének 70%-ról kell számlát hozni. A számlakibocsátó csak az Apeh APEH Fészekrakó adatbázisban szereplő vállalkozó lehet.

Forrás: apeh.hu

Szólj hozzá!