Örökösödési törvény

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény hatályba lépett rendelkezései megszüntették az öröklési és ajándékozási illetéket az egyenes ági és vér szerinti rokonok, valamint az örökbefogadott gyermekek esetében.

Az illetékmentesség csak az egyenes ági rokonokra vonatkozik (lefelé a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, az unoka, a dédunoka stb., felfelé a szülő, a nagyszülő, a dédszülő, stb.). Az oldalági rokonokra (például a testvér, az unokatestvér stb.) a mentesség nem terjed ki.

A házastárs, a mostoha- és nevelt gyermek, illetve a mostoha- és nevelőszülő továbbra is illetékmentesen jut hozzá az örökrészéhez 20 millió forintos határig (illetéket csak az ezt meghaladó örökrész után kell fizetni).

Lényegi változás tehát, hogy az egyenes ági rokonok a korábbinál kedvezőbb helyzetbe kerültek, mert ők ezentúl összegtől függetlenül részesülnek az illetékmentességben.

A hivatkozott jogszabály 25. paragrafusa (az Illetéktörvény Új 12. paragrafusa) egyebekben részletesen tartalmazza az öröklési illetve ajándékozási illeték pontos megállapításához szükséges kulcsokat:

Öröklés esetén:

Öröklés esetén

Ajándékozás esetén:

Örökösödés ajándékozás esetén

Szólj hozzá!