Lakáshitel haladék

Haladék az adósoknak
Szokása szerint fű alatt, a feltűnést kerülve pénteken délután nyújtotta be a devizahitelesek megsegítését célzó törvényjavaslatot az Országgyűlésnek a kormány. A nemzetgazdasági miniszter által jegyzet javaslat nem tartalmaz meglepetéseket, az előzetes bejelentésnek megfelelően 2014 végéig rögzített árfolyamon lehet törleszteni.

Azoknak, akik így már fizetőképesek lesznek, ez valóban haladék, viszont az fenyegeti őket, hogy 2015 január elsejével a mostaninál is nehezebb helyzetbe kerülnek: újból a piaci árfolyam szerint kell majd törleszteni, plusz a közben felhalmozódó különbözetből és annak kamataiból képződő újabb adósságot is törleszteni kell. Hacsak az akkori kormány ki nem talál valami megoldást.

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszer értékesítésének rendjéről címet viselő javaslat szerint a devizaalapú lakáshitellel rendelkező természetes személyek 2011. december 31-ig írásban kezdeményezhetik a törlesztési árfolyam 36 hónapig, de legfeljebb 2014. december 31-ig történő rögzítését. A rögzített árfolyamon a svájci frank 180 forintot, az euró 250 forintot, 100 japán jen pedig 200 forintot ér. Tegnap a svájci frank éppen 220 forint volt, az euró 265. Szakértők szerint arra nem lehet számítani, hogy a svájci frank ismét a 180 forintos szint alá esik, így a devizahiteleseknek valószínűleg végig halmozódik a tartozás a különbözetből a gyűjtő számlán. A javaslat szerint egyébként, ha a tényleges árfolyam a rögzített árfolyamnál alacsonyabb, a többletbefizetést a gyűjtőszámlahitel törlesztéseként számolják el.

A különbségből a gyűjtőszámlán képződő adósságra a bank forint jelzáloghitelt nyújt, aminek a fedezete ugyanaz a lakóingatlan, mint a devizahitel esetében. A gyűjtőszámlahitel végső lejárata nem lehet korábbi, mint a devizakölcsöné. A gyűjtőszámlahitel háromhavonta tőkésíthető, a három hónapos kamatperiódusra meghatározott ügyleti kamata a rögzített árfolyam alkalmazása alatt nem haladhatja meg a 3 havi Bubort, utána pedig a kapcsolódó devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitel piaci kamatát.

Gyűjtőszámlahitel-szerződést csak az a devizahiteles köthet, akinek a fizetési késedelme nem haladja meg 90 napot, aki nem áll fizetéskönnyítő program hatálya alatt, akinek a devizakölcsöne 2014. december 31. után jár le, illetve akinek az esetében a fedezetül szolgáló, zálogjoggal terhelt lakóingatlan forgalmi értéke a fedezetként történő elfogadáskor nem haladta meg a 30 millió forintot és végrehajtás sincs rajta folyamatban. Ha a lakóingatlant több pénzügyi intézmény által alapított jelzálogjog is terheli, egyik esetében sem állhat fenn 90 napot meghaladó késedelem.

A magyar állam készfizető kezesként felel a gyűjtőszámlahitelből eredő tartozások 100 százalékáért a rögzített árfolyam alkalmazásának időszaka alatt, tehát legkésőbb 2014 végéit, majd kezesként e tartozások 25 százalékáért a rögzített árfolyamú időszak lezárulta után, amiért a banknak kezességvállalási díjat kell fizetnie, és ezt semmilyen módon nem háríthatja át a hiteladósokra.

Az árverési és kilakoltatási moratórium idén október 1-jéig marad fenn, de hatálya alól kikerülnek a nagy értékű ingatlanok, azok, amelyeknek az esetében a hitelösszeg a hitelfolyósításkor meghaladta a 20 millió forintot, a lakóingatlan lakáshitel-szerződésben meghatározott forgalmi értéke pedig a 30 millió forintot.

Október 1-jével úgynevezett kényszerértékesítési kvóta lép életbe: a bankok az idén összes fedezeti ingatlanuk 2 százalékát, jövőre 3, 2013-ban 4, 2014-ben pedig 5 százalékát adhatják át kényszerértékesítésre, magyarán árvereztethetik el. A kvóta nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor nem a hitelező, hanem egy harmadik személy végrehajtási kérelme alapján indul a végrehajtás, és a zálogjogosult hitelező abba kapcsolódik be. Ez szakértők szerint megkerülhetővé teszi a kvóták korlátját, ugyanis az emberek általában igyekeztek legalább a lakáshitelt törleszteni, aki ezzel tartozik, az valószínűleg mással is.

Ha 180 napnál nem régebbi a késedelem, a javaslat szerint az ingatlant nem lehet kényszer-értékesítésre kijelölni annak érdekében, hogy a hitelezők „az ésszerűség és társadalmi igazságosság érdekében” lehetőség szerint a „régebbi” kintlevőségek érvényesítését kezdjék meg.

A törvényjavaslat hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, amely jelenleg kizárja a jelzálog alapú devizahitelezést, így a jövőben nem tiltja törvény általános jelleggel a jelzálog alapú devizahitel nyújtást.

Lépcsőzetes hatályba léptetés
Az Otthonvédő programról szóló javaslat rendelkezései különböző időpontokban lépnek hatályba. Az árverési és kilakoltatási moratórium korlátozott körű meghosszabbításáról rendelkező szabályok, valamint a devizahitelezést lehetővé tevő rendelkezések június 30-án és -05/SIU 1-jén, a törlesztőrészletek rögzítésére és a gyűjtőszámla-hitelre vonatkozó rendelkezések a javaslat kihirdetését követő 45. napon, a kényszer-értékesítési kvótára vonatkozó szabályok pedig 2011. október 1-jén.

Forrás: népszava.hu