Szocpol és más állami támogatások…

Körültekintően járjon el a szocpol vagy más állami támogatások igénylésekor. A szocpol felvételnél előfordulhat egy olyan buktató, hogy ha nem felel meg minden szabálynak, akkor elutasítják az igénylést. Az után az eltartott gyermek után lehet igényelni, aki együtt költözik az igénylővel, és 16. életévét még nem töltötte be, vagy ha 16 éves elmúlt, de még nem töltötte be a 25. életévét és oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. A gyermeket – a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek kivételével – az építtetővel (vásárlóval) közös háztartásban élőnek kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az építtető (vásárló) lakásában lakik.