Lakáshitel adókedvezmény

A lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezmény 2007. január 1-jével megszűnt, azonban ha a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel törlesztése 2007. január 1-je előtt megkezdődött, a kedvezményt a 2006. december 31-én érvényes szabályok szerint lehet igénybe venni.

Főszabály szerint a kedvezményt a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben lehet érvényesíteni. Tehát a kedvezményre jogosultak általános esetben utoljára a 2010. évi bevallásukban csökkenthetik ezen a címen az adójukat. Ez alól azonban kivételt képeznek a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 38. § (7) bekezdésének második mondatában meghatározott jogosultak, akik meghosszabbított időtartamban – így akár 2010. után is – csökkenthetik adójukat ezen a címen. A rendelkezés szerint: „Ha azonban az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön, vagy ha az említett kormányrendelet szerint az igénylő gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult, akkor az adókedvezmény minden olyan adóévben érvényesíthető, amikor az igénylőnek a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult (vagy jogosulttá váló) gyermeke van”.

Az első fordulat arra az esetre vonatkozik, ha a magánszemély megelőlegező kölcsönt vett fel részben vagy egészben.

A megelőlegező kölcsönre, lakásépítési kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet tartalmazza. A Kormányrendelet 5/A. § (2) bekezdése szerint megelőlegező kölcsönt gyermektelen vagy egygyermekes fiatal házaspár – azaz olyan házaspár, ahol a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét – kérhetett a jövőben megszületendő gyermek(ek)re tekintettel. A megelőlegező kölcsönt csak új lakás felépítésére, vásárlására lehetett igénybe venni (családi ház és ikerház tetőterében épített, vásárolt lakás esetében nem).

A megelőlegező kölcsön sajátossága, hogy az adósoknak a törlesztést a gyermekvállalási határidő eredménytelen letelte után kell megkezdeniük.

Ha a kölcsön egésze megelőlegező kölcsön volt, akkor abban az esetben merül fel a törlesztési kedvezmény érvényesíthetősége, ha a vállalt gyermek nem született meg vagy az adósok elváltak, mielőtt gyermekvállalásukat teljesítették volna, és a kölcsön törlesztése már 2007. január 1-je előtt megkezdődött. Természetesen ilyen esetben is csak azokra az évekre érvényesíthető a kedvezmény, amikor az adósnak egyébként van már egy másik családi pótlékra jogosult gyermeke vagy a törlesztési időszakban születik gyermeke, aki után családi pótlék jár (ekkor „feléled” a kedvezmény). Így, ha például egygyermekes házaspár vállalt második gyermeket, aki nem született meg, akkor mivel van egy családi pótlékra jogosult gyermek, a kölcsöntörlesztés után mindaddig járhat a kedvezmény ameddig a családi pótlék is jár és a törlesztést 2007. előtt meg kellett kezdeni.

Ha a kölcsönnek csak egy része volt megelőlegező kölcsön és azt ténylegesen törleszteni kellett 2007. január 1-je előtt, a kedvezmény szintén meghosszabbított időtartamban érvényesíthető, ha a felvett hitel törlesztési időszakában az igénylőnek van (lett) családi pótlékra jogosult gyermeke.

Természetesen a hitelintézettel kötött kölcsönszerződésből ki kell derülnie, hogy a folyósított összeg, vagy annak egy része megelőlegező kölcsön volt.

A szabály második fordulata alapján azok, akik úgy vettek fel lakáscélú hitelt, hogy az nem megelőlegező kölcsön volt, mivel arra nem voltak jogosultak és/vagy lakásépítési kedvezményre sem voltak jogosultak, érvényesíthetik a kedvezményt, ha a felvett hitel törlesztését 2007. január 1-je előtt megkezdték és a törlesztés időszakában van (lett) családi pótlékra jogosult gyermekük.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden olyan – a törvényben előírt feltételeknek egyébként megfelelő nem megelőlegező kölcsönként felvett – lakáscélú hitel esetén is (ha annak törlesztése 2007. január 1-je előtt megkezdődött) érvényesíthető a törlesztési kedvezmény a hosszabb időtartamban, amely mellett a lakás megszerzéséhez a hitelt igénylő(k) a lakásépítési kedvezményt (ún. „szoc.pol” kedvezményt) nem kapták meg (mert arra nem voltak jogosultak, illetve azt nem is kérték, mert úgy ítélték meg, hogy nem jogosultak rá) és a törlesztés időszakában van (lett) családi pótlékra jogosult gyermekük.

Forrás: apeh.hu