Kamattámogatás feltételei

Kamattámogatás feltételei

Új lakás vásárlásához, építéséhez, valamint használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez kamattámogatott hitelt 2014. december 31-ig lehet igényelni. A kamattámogatás időtartama legfeljebb öt év (a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet), a kamattámogatás mértéke pedig a futamidő alatt fokozatosan, évente 5 százalékponttal csökken. A kamattámogatás mértéke az állampapírhozam százalékában kifejezve 0-2 gyermek esetén 60 százalékról indul, s az ötödik évben 40 százalékra mérséklődik, míg három vagy több gyermek esetén a futamidő első évében 70, ötödik évében 50 százalék lesz.

Használt lakás vásárlása és korszerűsítése esetén a kamattámogatás mértéke a gyermekszámtól függetlenül az első évben 50 százalék, az ötödik évben 30 százalék.

A kamattámogatást akkor lehet igénybe venni, ha az új lakóingatlan vételára, illetve bekerülési költsége nem haladja meg a 30 millió forintot, használt lakás korszerűsítése esetén pedig a hitelcél a 15 millió forintot. A hitel maximális összege új lakás vásárlása/építése esetén 10 millió forint, használt lakás vásárlása és korszerűsítés esetén 6 millió forint lehet.

Az új lakásokhoz járó támogatás akkor adható, ha a használatba vételi, illetve építési engedélyt 2010. január 1-jét követően adták ki, használt lakás vásárlása esetén pedig az adásvételi szerződést a rendelet hatályba lépését követően kötötték meg, továbbá a lakás legalább komfortos, amelynek tulajdonosa e lakás helyett másik lakást vásárol, és erről nyilatkozik. Korszerűsítés esetén a kamattámogatás akkor vehető igénybe, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a korszerűsítési munkálatok még nem kezdődtek meg.

A kamattámogatás igénybe vevője csak természetes személy lehet; legalább az egyik szülőnek bejelentett munkaviszonnyal kell rendelkeznie; az építési/vásárlási, illetve korszerűsítési költségek 70 százalékát számlával kell igazolni, s adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, hogy az igénylők köztartozásmentes adózók.

A lakáscélú hiteladósok helyzetének könnyítése érdekében a kormány kamattámogatást nyújt a késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlanok megvásárlásához is. Ennek keretében magánszemélyek olyan, legalább komfortos lakás megvásárlásához vehetnek igénybe kamattámogatást, amely fedezete egy legalább 180 napos késedelemben lévő vagy felmondott kölcsönnek. A kamattámogatott kölcsönt 2012. december 31-ig lehet igényelni. A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év (a kölcsön futamideje hosszabb is lehet), a kamattámogatás mértéke a futamidő első két évében az állampapír hozam 50 százaléka, a futamidő 3. évében 45 százaléka, a 4. évében 40 százaléka, 5. évében 35 százaléka. A kölcsön összege Budapesten és a megyei jogú városokban legfeljebb 10 millió forint, egyéb településeken 7 millió forint lehet.

A kamattámogatás feltételei: a lakóingatlan vételára vagy bekerülési költsége az eredeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában nem haladta meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 15 millió forintot, egyéb településeken a 10 millió forintot; a lakás eladási ára a hitelintézet által megállapított forgalmi érték legalább 80 százaléka; az adósok és családtagjaik lakóhelye az elmúlt 6 hónapban az érintett ingatlanban volt; az adós a kormányrendelet hatályba lépésének napján 180 napon túli késedelemben volt. A hitelezőnek jóvá kell hagynia az adós kamattámogatott hitel programban való részvételét. További feltétel, hogy a kamattámogatott lakáscélú kölcsönt az eredeti lakáscélú kölcsönt folyósító pénzügyi intézmény folyósítsa. Az eredeti hiteladós és a kamattámogatott kölcsönt igénylő személy nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, s a kamattámogatást igénybe vevő csak természetes személy lehet.

Legfeljebb öt évre szóló kamattámogatást vehetnek igénybe a lakáscélú kölcsönnel rendelkező hátralékos hiteladósok is a kisebb forgalmi értékű és fenntartási költségű lakóingatlanba költözéshez nyújtott lakáscélú kölcsönhöz, ők a kamattámogatott kölcsönt 2012. december 31-ig igényelhetik. A kamattámogatás mértéke a futamidő első évében az állampapír hozam 50 százaléka, 2. évében 45 százaléka, a 3. évében 40 százaléka, 4. évében 35 százaléka, az 5. évében 30 százaléka (de legfeljebb évi 3,5 százalék).

Ebben az esetben a kamattámogatás feltétele, hogy az igénylő a rendelet hatályba lépésekor rendelkezzen lakáscélú kölcsönnel, és fizetési késedelme meghaladja a 90 napot; a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlant értékesítse; visszafizesse az eredeti lakáscélú kölcsönt, és ebből eredően ne álljon fenn semmilyen jogcímen tartozása. Az eredeti lakáscélú kölcsönt folyósító pénzügyi intézménynek ez esetben is hozzá kell járulnia a kamattámogatási programban való részvételhez. Feltétel még, hogy a kamattámogatott kölcsön fedezetének forgalmi értéke alacsonyabb legyen, mint az eredeti lakáscélú kölcsöné. A megvásárolni kívánt lakóingatlannak legalább komfortosnak, hasznos alapterületének kisebbnek, energetikai minősítési osztályának azonosnak vagy kedvezőbbnek kell lennie, mint a fedezetként szolgáló lakóingatlané.

Feltétel még, hogy a kamattámogatott kölcsön fedezetének forgalmi értéke alacsonyabb legyen, mint az eredeti lakáscélú kölcsöné. A megvásárolni kívánt lakóingatlannak legalább komfortosnak, hasznos alapterületének kisebbnek, energetikai minősítési osztályának azonosnak vagy kedvezőbbnek kell lennie, mint a fedezetként szolgáló lakóingatlané. Az otthonteremtési kamattámogatási konstrukció az NGM közleménye szerint az Európai Bizottság jóváhagyását követően indulhat.