A félszocpol

A köznyelv lakásbővítési kedvezményként, illetve félszocpolként ismeri azt az egyszeri, vissza nem térítendő támogatást, amely főként a szocpol igénylési és folyósítási szabályai szerint nyújtható.

A félszocpolra jogosultak köre megegyezik a szocpolra jogosultakéval, azzal a különbséggel, hogy a félszocpol eltartott családtagok után nem jár.

Mire használható fel a félszocpol?

A félszocpolt lakásbővítéshez, és – szűk személyi körben, szigorú feltételek mellett – használt lakás vásárlásához lehet felhasználni.

1. új lakás felépítése, a családi vagy ikerház emeletráépítésnek nem minősülő tetőtér-beépítésének a kivételével,
2. az értékesítés céljára újonnan felépített és felépíttetett lakás megvásárlása,
3. olyan építési munkákra, amelyek eredményeképpen 50%-ot elérő arányban az igénylő tulajdonában lévő lakása, a lakás hasznos alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül,
4. – bármely építtető esetében, illetőleg
– két vagy több gyermeket eltartó építtető esetében, ideértve az új lakás építésének nem minősülő tetőtér-beépítést és emeletráépítést is,
5. a három vagy több gyermeket eltartók vagy együtt költöző eltartott gyermekeik több mint két éve már tulajdonában lévő lakás értékesítése, és helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakás vásárlása esetén, ez utóbbi lakóingatlan megvásárlásához, ha az értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50%-os arányú tulajdonában állt, továbbá, ha az értékesített lakás eladási árának az azt terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel csökkentett összegét a vásárlásra fordítják. A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt.

A kedvezmény összege

A félszocpol összege a fenti 1-2. pont esetében:
1. az első gyermek után kilencszázezer forint,
2. a második gyermek után egymillió-ötszázezer forint,
3. a harmadik gyermek után egymillió-négyszázezer forint,
4. a negyedik gyermek után nyolcszázezer forint,
5. minden további gyermek esetében kettőszázezer forint.

A félszocpol összege a fenti 3-4. pont esetében:
1. az első gyermek után négyszázötvenezer forint,
2. a második gyermek után hétszázötvenezer forint,
3. a harmadik gyermek után hétszázezer forint,
4. a negyedik gyermek után négyszázezer forint,
5. minden további gyermek esetében százezer forint.

Forrás: Magyarorszag.hu

Szólj hozzá!